آرشیو برچسب ها: ایروان

ارمنستان

ارمنستان سفری بود که وسط اقامت چند ماهم تو تفلیس رفتم. زمینی و تنها. اولین بارم بود تنها سفر میرم و تجربه‌های عجیب داشت برام و البته تنها بودنم باعث شد وسط سفرم پنیک کنم ولی عوضش کلی چیز ازش یاد گرفتم که دفعه بعد که خواستم تنها برم سفر اشتباهاتم رو تکرار نکنم. با …