آرشیو برچسب ها: سخرانی

Ignite Tehran

برای اولین تو یه رویداد ۱۵۰ نفره سخرانی کردم و خب استرس و سختی خودش رو داشت ولی عوضش برام به یه تجربه‌ی خوب تبدیل شد.  یادمه ۳-۴ سال پیش که تو یه جمع غریبه می‌رفتم هیچ حرفی با کسی نمی‌زدم و یه گوشه با گوشیم ور می‌رفتم تا از اونجا برم بیرون و خب …