آرشیو برچسب ها: قشم

جنوب ۹۶

قبل اینکه این متن رو بخونین برین پایین صفحه و اون آهنگ رو پلی کنین تا بهتر بتونم حسم رو از اون سفر منتقل کنم. نخونین متن رو آقا. برو آهنگ رو پلی کن. وقتی بچه بودم خالم اینا مهاجرت کردن قشم و این شده بود بهانه‌ای واسه اینکه تعطیلاتی چیزی که میشه همه خانوادگی …